FAQ

Cena projektu uzależniona jest od wielu czynników między innymi od:

 • metrażu projektowanych powierzchni
 • zakresu projektu (koncepcyjny, wykonawczy)
 • czy wymagany jest nadzór nad realizacją projektu
 • terminu realizacji projektu.

Każdy projekt wyceniany jest indywidualnie na podstawie dostarczonych przez Inwestora danych. Aby poznać cenę Państwa projektu zapraszam do kontaktu.

Czas realizacji projektu wnętrz uzależniony jest przede wszystkim od wybranego zakresu prac projektowych oraz metrażu projektowanej powierzchni. Ponadto na termin realizacji mają wpływ wymagania Inwestora co do złożoności wystroju wnętrza oraz sprawności komunikacyjnej na linii Inwestor – Projektant. Dla kompleksowego projektu wnętrza czas realizacji zaczyna się od 6 tygodni.

Projekt wnętrz to nie tylko „kilka kresek” jak część osób myśli. To cały proces, który zaczyna się od poznania potrzeb i wymagań Inwestora. Na jego podstawie tworzony jest układ funkcjonalny, następnie koncepcja kolorystyczna i wizualizacje. Następnie tworzone są rysunki techniczne dla Wykonawców oraz zestawienie materiałów i elementów niezbędnych do wykonania projektowanych wnętrz. Dlatego aby w pełni zaspokoić oczekiwania Inwestora trzeba projektowi poświęcić dużo uwagi i skupienia.

Projekt wnętrz dostarczany jest Inwestorowi w dwóch drukowanych, papierowych egzemplarzach. Jeden zawiera komplet rysunków technicznych, wizualizacji oraz zestawienie materiałów i elementów wraz z cenami. Egzemplarz ten przeznaczony jest dla Inwestora. Drugi egzemplarz zawiera jedynie rysunki techniczne dla Wykonawców. Ponadto Inwestor dostaje dostęp do dysku wirtualnego, na którym umieszczona jest cała kompletna dokumentacja. Dostęp ważny jest przez rok aby spokojnie można było pobrać pliki na własny komputer.

W przypadku projektu prowadzonego tylko w formie on-line Inwestor otrzymuje dostęp do dysku z plikami, jeśli jednak jest takie życzenie dokumentacja jest wysyłana na wskazany adres w formie papierowej.

Zawartość dokumentacji projektowej uzależniona jest od wybranej opcji projektu i jest szczegółowo opisana w tabeli oferty.

Niezależnie od tego czy jest to projekt wnętrz, adaptacja architektoniczna czy stworzenie projektu indywidualnego, płatności rozłożone są na 2 raty: pierwsza to zadatek w wysokości 50%, druga w wysokości 50% płacona jest w chwili przekazania dokumentacji technicznej.

Cena projektu uzależniona jest od wielu czynników takich jak:

 • czy Inwestor posiada niezbędne dokumenty do złożenia dokumentacji do pozwolenia na budowę (m.in. warunki zabudowy, zapewnienia lub warunki dostawy mediów)
 • ilości poprawek architektoniczno- instalacyjnych
 • ilości oraz rodzaju sieci uzbrojenia terenu, które podlegają uzgodnieniu
 • czy Inwestor posiada mapę do celów projektowych czy dopiero trzeba ją dla Niego wykonać
 • opłat skarbowych

Każdy projekt wyceniany jest indywidualnie na podstawie dostarczonych przez Inwestora danych. Aby poznać cenę Państwa projektu zapraszam do kontaktu.

Cena projektu uzależniona jest od wielu czynników między innymi od:

 • powierzchni projektowanego budynku
 • stopnia złożoności projektowanego budynku
 • ilości rozwiązań technologicznych zastosowanych w budynku
 • czy Inwestor posiada niezbędne dokumenty do złożenia dokumentacji do pozwolenia na budowę (m.in. warunki zabudowy, zapewnienia lub warunki dostawy mediów)
 • ilości oraz rodzaju sieci uzbrojenia terenu, które podlegają uzgodnieniu
 • czy Inwestor posiada mapę do celów projektowych czy dopiero trzeba ją dla Niego wykonać
 • opłat skarbowych

Każdy projekt wyceniany jest indywidualnie na podstawie dostarczonych przez Inwestora danych. Aby poznać cenę Państwa projektu zapraszam do kontaktu.

Cena uzależniona jest od wielkości wizualizowanej powierzchni i liczona jest od ujęcia.

Każde zlecenie wyceniane jest indywidualnie na podstawie dostarczonych przez Inwestora danych. Aby poznać cenę zapraszam do kontaktu.